Wniosek DW-1 do Rejestru Zastawów

Sprawdź czy dany podmiot figuruje w Rejestrze Zastawów jako zastawca. Wpisz poniżej numer PESEL, a w przypadku spółek numer REGON podmiotu, który Cię interesuje, a my sprawdzimy to za Ciebie. Jest to lepsza metoda niż wniosek DW-2, w którym trzeba opisać sprawdzany przedmiot majątku, co jest trudne (poza sprawdzaniem zastawu ma akcjach spółki akcyjnej), a przez to istnieje ryzyko nieudanego sprawdzenia.

W ciągu 24 godzin otrzymasz na adres e-mail skany zamówionego zaświadczenia.

Korzystając z naszych usług, zapoznaj się z Regulaminem i Polityką Prywatności.

Jeśli jesteś zadowolony z jakości naszych usług, napisz o nas recenzję w Google Maps (preferowany język angielski).

Dane sprawdzanego podmiotu

Dane zamawiającego