Wniosek DW-2 do Rejestru Zastawów

Sprawdź czy dana rzecz ruchoma lub prawo majątkowe jest obciążone zastawem wpisanym do Rejestru Zastawów. W tym celu opisz poniżej dokładnie przedmiot (a w pewnych wypadkach skorzystaj z zaproponowanych przez nas formułek), który chcesz sprawdzić, a my sprawdzimy to za Ciebie.

WAŻNE:

-W wypadku sprawdzania samochodu wpisz w rubrykę poniżej tylko numer rejestracyjny i numer VIN (przykład: "Nr rejestracyjny: ...., VIN: .......,) pojazdu.

-W wypadku sprawdzania obciążenia akcji w spółce akcyjnej wpisz tylko REGON spółki akcyjnej.

-W wypadku sprawdzania obciążenia udziałów w spółce z o.o. wpisz tylko REGON wspólnika do którego należą udziały (wymagany oddzielny wniosek na każdego wspólnika)

W ciągu 24 godzin (poza zamówieniami złożonymi w ) otrzymasz na adres e-mail skany zamówionego zaświadczenia.

Zalecamy jednak skorzystać z wniosku DW-1 (a potem ewentualnie z wniosków DW-4 na wszystkie pozycje wykazane na zaświadczeniu numery pozycji w Rejestrze Zastawów), który pozwala stwierdzić czy jakiekolwiek składniki majątkowe danego podmiotu są obciążone zastawem. Wniosek DW-2 jest bardziej szczegółowy przez co ryzyko różnienia się opisu rzeczy wprowadzonego do wniosku z opisem widniejącym w rejestrz (a przez to nieudanej kwerendy) jest większe. Zalecamy stosowania wniosku DW-2 tylko przy sprawdzaniu obciążenia zastawem akcji spółki akcyjnej oraz pojazdów mechanicznych.

Korzystając z naszych usług, zapoznaj się z Regulaminem i Polityką Prywatności.

Jeśli jesteś zadowolony z jakości naszych usług, napisz o nas recenzję w Google Maps (preferowany język angielski).

Dane zamawiającego